SNS-rapport: Flyget är en motor för tillväxten

Flyget är speciellt betydelsefullt för den kunskapsintensiva tjänsteindustrin i Sverige, men också för tillverkningsindustrin utanför storstäderna, Shon Ferguson och Rikard Forslid, författare till en ny SNS-rapport.

Vilken roll har flyget i dagens svenska ekonomi, som baseras på blixtsnabb och nästan kostnadsfri informationsöverföring via internet? Sverige, liksom andra rika länder, övergår nu från att främst vara ett varuexporterande industriland till att bli ett land som exporterar avancerade tjänster. Frågan är om flyget i någon ­mening blivit omodernt i denna nya ekonomi.

I SNS-rapporten ”Flyget och företagen” gör vi en övergripande studie av flygets betydelse för det ­svenska näringslivet.

Läs mer på SvD Näringsliv!