EACP

eacp_logo_2017_rgb

Vi är stolta och glada över att vara Nordens enda formaliserade kluster för flyg och rymd. Sedan september 2015 är vi är också medlemmar i European Aerospace Cluster Partnership (EACP), vilket verkligen placerar oss på den Europeiska flyg- och rymdklusterkartan.

EACP är en starkt samlande kraft för Europas flygande industrier, inte minst som kontaktyta mot EU i flyg- och rymdrelaterade frågor.

Medlemskapet i EACP ger oss möjlighet till ömsesidigt utbyte av kunskap och samarbeten på högsta internationella klusternivå. Genom EACP får vi tillgång till ett nätverk bestående av drygt 4 300 företag, 430 forskningsinstitut och mer än 125 administrativa organ, som på olika sätt är aktiva inom flyg och rymd. I dagsläget ingår 42 kluster från 17 europeiska länder i EACP.

EACP är en oerhört viktig bro ut mot övriga Europa. En fantastisk källa till branschkunskap och kontakter, för oss och framförallt – för alla våra medlemmar.

 

För mer information, besök EACP’s hemsida.