Våra projekt

Utvecklingen av ACS verksamhet drivs normalt som projekt. Nedan hittar du kortare information om pågående eller genomförda projekt. En viktig och återkommande finansiär till projekten är den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden men också tex regioner, kommuner och näringsliv. Du hittar en länk till de olika projektens finansiärer nedan. Vill du veta mer om våra projekt så tveka inte att kontakta oss.

 

SVIFFT
2017-01-02 – 2019-12-31

Projektets långsiktiga mål är att lyfta svensk Flyg- och rymdteknik till ett nationellt styrkeområde med hög internationell konkurrenskraft som skapar nya affärer för en större bredd av svenska företag än i dagsläget via ett nationellt övergripande flyg- och rymdkluster. Efter projektets slut skall minst 80 företag och 2 universitet inom Västra Götalandsregionen och region Östergötland delta i ett nationellt klustersamarbete för flyg- och rymdteknik. En tredjedel av dessa har vid projektets slut utvecklat nya innovationer och affärer med tydligt miljöfokus som resultat. Fokus är på små och medelstora företag (SMF) i samverkan med de större.

Projektteamet består av representanter från Regionerna i Östra och Västra Sverige och leds av Aerospace Cluster Sweden och Innovatum AB med RISE SICOMP och RISE IVF som ledare för produktionsarenorna för kompositmaterial (Compraser Labs) respektive metalliska material, (PTC, Produktionstekniskt Centrum).

Aktiviteterna fokuserar på samverkan mellan företag och organisationer och etablering av ett nationellt flyg- och rymdkluster där företag, klusterledare och forskare vid produktionsarenorna engageras i gemensamma workshoppar, mässor och affärsprojekt och  tar forskningsresultat till marknaden. Som stöd etableras ett ”virtuellt projektrum” för effektiv samverkan över landet och så kallat ”SMF automationslabb” på arenorna för att nyttjas av företag och forskare i innovationsprocesserna.

 

Du hittar våra finansiärer här.