Organisation

Aerospace Cluster Sweden är sedan juni 2016 en ekonomisk förening med organisationsnummer 769632-5203

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR:
Göran Berlemo

STYRELSE:

Peter Engberg, Saab AB, Ordförande

Sébastien Aknouche, GKN Aerospace AB, Styrelseledamot

Anders Blom, Innovair, Styrelseledamot

Elin Hultman, Skill, Styrelseledamot

Jonas Eklund, Combitech AB, Styrelseledamot

Börje Andermård, Brogren Industries AB, Styrelseledamot