Organisation

Aerospace Cluster Sweden är sedan juni 2016 en ekonomisk förening med organisationsnummer 769632-5203

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR:
Göran Berlemo

STYRELSE:

Peter Engberg, Saab AB, Ordförande

Klas Oscarsson, GKN Aerospace AB, Styrelseledamot

Anders Blom, Innovair, Styrelseledamot

Jonas Eklund, Combitech AB, Styrelseledamot

Fredrik Olofsson, Brogren Industries AB, Styrelseledamot

Stefan Gustafsson, SSC, Styrelseledamot