Organisation

Aerospace Cluster Sweden är sedan juni 2016 en ekonomisk förening med organisationsnummer 769632-5203

Verkställdande direktör
Fredrik Olofsson

Styrelse

  • Ann-Kristin Adolfsson, Saab AB, Ordförande
  • Stefan Gustafsson, Swedish Space Corporation, Vice ordförande
  • Robert Hell, GKN Aerospace AB, Styrelseledamot
  • Yvonne Rosmark, Innovair, Styrelseledamot
  • Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå Tekniska Universitet, Styrelseledamot
  • Peter Engberg, Saab AB, Styrelseledamot
  • Dag Åsvärn, Spacemetric, Styrelseledamot
  • Mikael Nensén, Advanced Integration Technology, Styrelseledamot
  • Göran Berlemo, Saab AB, Suppleant

Finansiärer
Basfinansiärer av klusterverksamheten är:

saablinköping region östergötlandwidYCXoA