Organisation

Aerospace Cluster Sweden är sedan juni 2016 en ekonomisk förening med organisationsnummer 769632-5203

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR:
Göran Berlemo

STYRELSE:

Peter Engberg, Saab AB, Ordförande

Klas Oscarsson, GKN Aerospace AB, Styrelseledamot

Anders Blom, Innovair, Styrelseledamot

Elin Hultman, Skill, Styrelseledamot

Jonas Eklund, Combitech AB, Styrelseledamot

Fredrik Olofsson, Brogren Industries AB, Styrelseledamot

Stefan Gustafsson, SSC, Styrelseledamot