Bli medlem

Vill du vara en del av ett bubblande kreativt kunskapsutbyte och knyta nationella och internationella kontakter som skapar tillväxt och affärsmöjligheter inom flyg och rymd? Vill du ha hjälp med att skapa nya affärer regionalt, nationellt och internationellt?

Då vill vi att du är medlem hos oss.

Kontakta klusteransvariga för mer information.