Varför medlem?

  • Vi är Sveriges mest intressanta sammanhang för innovation, utveckling och inspiration kring flyg- och rymdrelaterade frågor.

  • Vi är bron mellan forskning, företag och verksamheter inom flyg och rymd.

  • Vi skapar förutsättningar för tillväxt och hjälper våra medlemsföretag att tillsammans skapa nya affärer regionalt, nationellt och internationellt.

 

Ingen farkost lyfter av sig självt. Det gör inte särskilt många företag heller. Framgång, handlar om samverkan. Linköping är sedan länge starkt förknippat med flyg. Det tänker vi fortsätta vara. Vi ska inte bara följa den spännande utveckling som pågår inom flyg och rymd – vi ska leda den, tillsammans.

Aerospace Cluster Sweden är en bro mellan forskning, företag och verksamheter inom flyg och rymd. Det krävs ett bra grundarbete, för att ta riktig höjd. Mycket flygrelaterat arbete, utförs på marken. En lång kedja av många olika kompetenslänkar behövs för att få något att flyga. Precis så jobbar vi i klustret. I vårt mångsidiga nätverk möts skruvtillverkare, beräkningstekniker, innovatörer, flygoperatörer och rymdforskare – ju fler vi blir desto starkare är vi, tillsammans.

Du erbjuds en plats i ett aktivt nätverk med tätt återkommande tillfällen för personliga möten. Du och ditt företag får del i forsknings- och utvecklingsprojekt, tillgång till rapporter och statistik, inbjudningar till nätverksaktiviteter, konferenser och seminarier och möjlighet att exponera företagets varumärke vid konferenser, mässor och andra marknadsförande sammanhang.