Bakgrund

Kombinationen av 100 års flygtradition, världsledande produktion och spirande teknisk innovation ger vår region fantastiska möjligheter till fortsatt framgång. Flyg- och rymdbranschen står inför stora förändringar. Det enda sättet att fortsatt leda utvecklingen, såväl nationellt som internationellt, är att dela med oss av vår kunskap, våra marknader och affärer.

Linköpings kommun valde år 2010 att ta epitetet Linköping – Sveriges flyghuvudstad. För att förstärka detta beslutade sig kommunen med Nulink, (Näringslivsutveckling i Linköping) i spetsen för att starta ett projekt med målet att formalisera ett svenskt flygkluster. Projektet startade hösten 2013 och klustret döptes till Aerospace Cluster Sweden, (ACS).

Vi är idag Nordens enda formaliserade kluster inom flyg och rymd, dessutom är vi medlemmar i den Europeiska klusterorganisationen EACP. Vi tar del i arbetet med en ny svensk flygstrategi och vår röst hörs allt starkare i olika nationella och internationella forum. Genom satsningar på gemensamt affärsskapande och tvärvetenskaplig utveckling skapar vi – tillsammans med våra medlemmar – möjligheten att ytterligare lyfta regionens och Sveriges position inom flyg och rymd.

 

Den 20:e september 2018 blev Aerospace Cluster Sweden ”Bronze Label” certifierade.

png bronze

Klicka här för att se vårat certifikat.