Nätverket

Vårt medlemsnätverk består av allt från skruvtillverkare och beräkningstekniker till innovatörer, flygoperatörer och rymdforskare. Nedan finner du alla våra medlemmar.

Advanced Integration Technology Umeå AB

AIT utvecklar automatiserade och kundanpassade mobila materielhanteringsutrustningar främst för storskalig flygplans-tillverkning.
Våra produkter är konstruerade och byggda för att transportera och placera precisionsverktyg, flytta monteringsutrustning, monteringspersonal samt stora flygplansstrukturer under tillverkning.

Läs mer

Airinnova

Grundades 2015 av en grupp experter från KTH. Företaget fokuserar på att tillhandahålla avancerad beräkningsteknik för flygplan och innefattar preliminär design , beräkningsaerodynamik och tvärvetenskaplig optimering. Företaget deltar aktivt i europeiska forskningsprojekt , ingenjörsutbildning och mjukvaruutveckling för rymdtillämpningar.

Läs mer

Altran

Som världsledande inom innovation och högteknologisk R&D utvecklar Altran tillsammans med sina kunder framtidens produkter och tjänster.

Läs mer

AnVa KSG

Basen för AnVa KSGs verksamhet utgörs av legotillverkning åt verkstadsindustrin. Vi är välkända för vår kompetens inom arbeten med plåt, rör och krävande svetsningsarbeten i material av rostfritt, aluminium och stål. Produkterna som AnVa KSG tillverkar återfinns ofta i gasturbiner, radarsystem och förbränningssystem. Vi är certifierade enligt ISO 3834-2, ISO 9001 samt ISO 14001.

Läs mer

A Society AB

A Society är en samarbetspartner för uppdragsgivare som är i behov av strategisk kompetensförsörjning.  Vi löser våra kunders kompetensbehov av specialister och ser till att få rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats så snart som möjligt. Ett av våra viktigaste affärsområden är flyg och försvar.

Läs mer

Avionetics

Avionetics specializes in providing avionics and services to aircraft operators.

Läs mer

Brogren Industries AB

Brogren Industries är ett högteknologiskt företag som främst arbetar med skärande bearbetning, TIG- och lasersvetsning och speciella processer som montering, plåtpressning, vattenskärning och NDT. Vi tillhandahåller allt från råmaterial, CAD/CAM beredning, bearbetning och montering – alltid i nära samarbete med slutkund. Vi tillhandahåller kvalitetssäkringsprocesser och är kvalificerade enligt ISO: 9001:2015, AS 9100 Revision D, ISO14001:2015, 3834-2:2005 samt 3834-2.

Bromma Air Maintenance

Bromma Air Maintenance is specialized in maintenance on fixed-wing and rotor-wing aircraft. Certified in accordance with EASA part-145.

Läs mer

Bimex Verktyg

Tillverkning av styrelement, styrpinnar, borrbussningar, brotchbussningar, tolkar etc i vår verkstad i Motala. Fräsning, svarvning, hening, trådgnistning, slipning, härdning, lasermärkning etc i egen regi. Från enstyck till fåtal, max ca 250 st seriestorlekar.

Läs mer

Brightline

Brightline är ett IT företag med 30 års erfarenhet av special kompetens inom flygbranschen. Vi jobbar idag med 16 av Sveriges flygplatser från Norr till Söder.

Läs mer

Bröderna Carlsson

Skärande bearbetning av enstaka detaljer eller serieproduktion i en stor variation av svåra material.

Läs mer

Calamo

Calamo AB är specialiserade på elektropolering, varmbetning, rengöring och renrumsbehandling av rör och komponenter för extrema miljöer och applikationer med specifika krav, till exempel livsmedel, life science, sjukhus, elektronik, papper och massa, flyg och medicinteknik. Vi har utvecklat Europas mest avancerade teknik och vi har störst kapacitet för elektropolering.

Läs mer

Carmenta Geospatial Technologies AB

Carmenta Geospatial Technologies utvecklar mjukvaruprodukter och lösningar inom områdena flyg, trafik, försvar ochsäkerhet. Produkten Carmenta Engine används i ledningssystem för visualisering av kartinformation tillsammans med symbolik och sensorinformation. Vår teknik ingår i såväl flygande applikationer som marksystem och simulatorer till olika civila och militära flygplan, helikoptrar samt UAV:er.

Combine

Vi är ett konsultföretag som består av sociala nördar med en passion för att hjälpa våra kunder att ta sin verksamhet till nästa nivå. På Combine är vi experter på reglerteknik, modellbaserad design och Data Science.

Läs mer

Combitech

Combitech is a Nordic technical consultancy company combining technology, environment and security.

Läs mer

Composite Service Europe AB

Med ledande kompetens inom komposittillverkning levererar vi attraktiva lösningar inom både befintliga samt nya tillämpningsområden. Unik kunskap inom lättviktskonstruktioner med egna patent.

Läs mer

Faurecia Creo AB (fd Creo Dynamics AB)

Faurecia Creo är ett konsult- och innovationsföretag inriktat på akustik (t ex aktiva system), flödesmekanik (avancerad aerodynamik och aeroakustik) och smarta strukturer. Huvudkunderna finns inom global flyg- och bilindustri.

Läs mer

CybAero

CybAero develops and manufactures unmanned helicopters known as UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) for an international market.

Läs mer

Dibo Production Partner AB

Avancerad skärande tillverkning gärna komplexa detaljer. Företaget arbetar i metalliska material såsom aluminium, mässing, stål och titan samt plastmaterial som t ex peek pom mm. Verksamheten är koncentrerad till små och medelstora serier.

Läs mer

Element Materials Technology AB

Element är en av världens främsta och mest ansedda partners inom oberoende materialtekniska och mättekniska tjänster samt kalibrering. Tillsammans är vi över 6 700 experter på 200 laboratorier runt om i världen.

Läs mer

Elitkomposit

Elitkomposit utvecklar och tillverkar avancerade kompositprodukter för krävande kunder inom flyg-, rymd- och övrig industri. Vi tillhandahåller innovation, utvecklings- och designtjänster samt tillverkning i såväl kortare som längre serier.

Läs mer

Etteplan

Etteplan has a long track record in designing and managing complex engineering projects over their entire life cycle.

Läs mer

Finepart

Finepart framställer förstklassiga verktygsmaskiner med ultrahög precision. Maskinerna utnyttjar abrasiv vattenskärning för borrning, skärning, fräsning och svarvning. Med vår teknik kan du göra smala snitt, skära komplexa geometrier och göra fina detaljer på stora delar. Vår ledstjärna är precision och vi kan nå 0,01 mm i tolerans på skurna delar.

Läs mer

Flight Physiological Centre

The Flight Physiological Centre (FPC) in Linköping, is managed and operated by QinetiQ Sweden AB on behalf of The Swedish Defence Materiel Administration (FMV).

Läs mer

Flyg- och rymdtekniska Föreningen (FTF)

FTF är en ideell förening vars målsättning är att främja svensk flyg- och rymdteknik, vilket bl.a. sker genom att arrangera kongresser, föredrag och studiebesök, samt att utge tidskriften Bevingat. FTF verkar också för att stimulera intresset bland ungdomar för studier i flyg- och rymdteknik och samarbetar med universitet och högskolor.

Läs mer

FlygMex

Flygplatsområdets Mark och Exploatering i Linköping AB, FlygMex är ett kommunalt  bolag som har fått i uppdrag att förvärva mark, planera och genomföra exploateringsåtgärder samt sälja mark och tjänster.

Flygvapenmuseum

The Swedish Air Force Museum, has exhibitions about the development of the Swedish military aviation from different perspectives.

Läs mer

Foran Remote Sensing 

FORAN Remote Sensing AB är ett världsledande företag inom bearbetning, analys och presentation av fjärranalysdata, särskilt data från flygburen laserskanning och hyperspektrala bilder.

Läs mer

Front End

Front End is a Management and IT consultancy company focused on:
Making the core business and IT for companies and organisations more efficient, by delivering specialized services in early phases of the system life cycle.

Läs mer

GKN Aerospace

GKN Aerospace is the original aerospace innovator. For decades, GKN Aerospace technologies have inspired and industrialized the aerospace industry, combining engineering excellence and technology leadership.

Läs mer

HANZA Mechanics Sweden AB

Lång erfarenhet av bearbetning av komplex komponenter i höglegerade nickelbaserade material, med krävande toleranser, framförallt motordetaljer till gasturbiner.
Höga kunskaper inom djupslipning och gnistning.

Läs mer

Harald Pihl AB

Harald Pihl är en etablerad distributör av Special legeringar och Titanium, med en ökad närvaro inom Aerospace marknaden Vi jobbar med erkända och godkända Materialtillverkare inom flyg/rymdfart. Våra specialister inom flyg/rymdfart ger exceptionell service tillsammans med kvalitésmaterial. Material som levereras följer AS9120/AS9100 and ISO9001.

Läs mer

HiQ

HiQ is an IT and management consultancy firm specialising in communications, software development and business- critical IT.

Läs mer

Härdservice i Halmstad AB

Härdservice bedriver härdning och värmebehandling i egna anläggningar i Halmstad och Kolbäck. Företaget är privatägt med operativa ägare och har en stark balansräkning, hälsosam kundstock, egna lokaler och ISO9001/14001 certifierad verksamhet. Ledorden är närhet, kunskap och service. Alla vanligen förekommande värmebehandlingsmetoder finns jämte egna laboratorier.

Läs mer

Instrument Control Sweden

Instrument Control Sweden AB provides a professional range of products for Aircraft Flight Test and Aircraft Mission Debriefing.

Läs mer

Intuitive Aerial

Intuitive Aerial makes premium aerial camera rigs that makes the modern movie director’s dream come true.

Läs mer

KebNi

KebNi marknadsför sina produkter genom tre affärsområden: KebNi Maritime för maritima satellitantenner, KebNi Inertial Sensing för inertial measuring units och KebNi Land Mobile för kommunikation i rörelse samt kommunikation ”on the pause” (COPT) antenner.

Läs mer

Linköping City Airport 

We are an international city airport centrally located and offer a fast and efficient route to other destinations in Europe and the world via Amsterdam and Copenhagen.

Läs mer

Linköping Flying Club

Linköping Flying Club – LFK – was founded in 1933 and is one of Sweden´s oldest and largest flying clubs.

Läs mer

Linköping University

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle bl.a. inom material, produktion, konstruktion, design, affärsutveckling inom små företag och många andra områden som är relevanta för tillämpningar inom flyg- och rymdbranschen. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel civilekonomer och civilingenjörer.

Universitetet har 27 000 studenter och 4 000 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Läs mer

LuFF

LuFF – Linköpings university flying club – is in Sweden a unique organisation which is addressed to students and Ph.D. candidates who have a strong interest in aviation.

Läs mer

Luftfartsverket

The LFV Group is a state enterprise that operates air navigation services for civil and military customers at 28 locations in Sweden. LFV is one of Europe’s leading actors in air navigation services.

Läs mer

Luleå Tekniska Universitet

Sveriges ledande Universitet inom Rymdteknik.

Läs mer

Malmskogens Aerocenter

We’ve been in the business of getting helicopters off the ground for more than twenty years.

Läs mer

Mastec Components AB

Specialiserade på avancerad svarvning och fräs kopplat till höga krav på dokumentation och spårbarhet.

Läs mer

Nanovac AB

Nanovac AB tillverkar och utvecklar skräddarsydda vakuumsystem för test av material för rymdfarkoster/flygfarkoster.

Läs mer

NewSoTech AB

NewSoTechs kompetensområden är TiSurf® – titanitrid, keramik, höghastighetsstål och rostfritt stål, polymerer, grafen, het isostatisk pressning (HIP) och ytbehandling för hög precision och ytdefinition.

Läs mer

Nilsson Drones Sweden

Nilsson Drones Sweden jobbar med utveckling och tillverkning av obemannade farkoster för både civil och militär marknad. Vi utför även jobb åt externa kunder i vår egen kompositverkstad. Vår licensierade pilot, Per Nilsson, flyger även fotouppdrag åt stora delar av svensk byggindustri. Grundare av och styrelseledamot i branschföreningen UAS Sweden.

Läs mer

Nordic Aircraft

Nordic Aircraft är ett high-tech företag specialiserat på avancerade kompositer för krävande kunder huvudsakligen inom aerospace-sektorn.

Läs mer

Norrköping Airport

Norrköping Airport (NRK) offers totally 16 destinations and is owned by the Municipality of Norrköping since 2006. Norrköping Airport opened in 1934 and is the oldest airport for commercial air traffic in Sweden.

Läs mer

North Star Technologies 

North Star Technologies (NST) provides high quality products and services to the international aerospace industry. We help you through the entire process from idea, design and testing to production.

Läs mer

Nulink

Linköping is an entrepreneurial and innovative city with the motto ”Linköping – where ideas come to life”. Here you will find quality of life for yourself and development opportunities for your business.

Läs mer

OFAB i Kiruna AB

Finmekanisk verkstad. Vi har elektrolytisk ytbehandling i anslutning till verkstaden.

Läs mer

Patria Helicopters

Patria Helicopters AB is an authorized Service Center for Bell, Agusta and Eurocopter.

Läs mer

Pitch Technologies

Pitch Technologies (Pitch) is a leading provider of innovative state-of-the-art interoperability products, services and solutions for development of distributed systems.

Läs mer

Procada AB

Procada utvecklar system för additiv tillverkning i metall. Tekniken som bygger på årtionden av tillämpad forskning möjliggör användning av AM för kritiska applikationer såsom roterande eller lastbärande komponenter.

Läs mer

Quintus Technologies AB

Quintus Technologies är världsledande inom utveckling, konstruktion, tillverkning, installation och service av högtryckspressar för formning av plåt och för kompaktering av avancerade material. Med huvudkontor i Västerås och representerat i 35 länder är företaget världsledande inom högtrycksteknik med över 1,800 levererade system till industrikunder över hela världen, aktiva inom flyg, rymd, fordon, energi och medicinska implantat.

Läs mer

ReQuTech

ReQuTech utvecklar antennsystem för satellitkommunikation. Vi har utvecklat 20 tal antennsystem för alla satcom band C, X, Ku och Ka band. Våra senaste produkter är inom fasstyrda gruppantenner för LEO och MEO satteliter.

Läs mer

RoPhi

RoPhi utvecklar flexibla fixurer för tunga lyft och med hög precision samt komponenter för flygindustrin. De erbjuder även konsulttjänster inom kinematik, robotutveckling samt mekanik.

Läs mer

RUAG Space

RUAG Space AB is a supplier of space produts to the international industries.

Läs mer

Runway Safe

Runway Safe Group erbjuder unika säkerhetssystem för flygplatser runtom hela världen. Våra säkerhetssystem, EMASMAX och greenEMAS, är passiva säkerhetssystem som med hög precision är beräknade och konstruerade till att stoppa flygplan, som av olika anledningar inte får stopp i tid på landningsbanan och riskerar att göra en ”overrun”.

Läs mer

Saab

Saab serves the global market of governments, authorities and corporations with products, services and solutions ranging from military defence to civil security.

Läs mer

Savback Helicopters

Savback Helicopters specializes in helicopter sales and has become a well-established name in the aviation world.

Läs mer

SCAMA

With over 40 years  of experience, SCAMA is the global technology leading Original Equipment Manufacturer (OEM) of Aircraft Arresting Systems providing each start and landing a safety backup.

Läs mer

Scatterin AB

Scatterin AB är ett spin-off företag från KTH, lokaliserat i Stockholm. Vi är specialiserade på snabb och kostnadseffektiv industriell behandling av neutron- och synkrotonröntgen karakteriserings tekniker för snabba innovationer inom material och processer

Läs mer

Scandinavian Logistic Partners

Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) is a fully independent Swedish logistics company focused on international and global transport solutions for Scandinavian exporters and importers.

Läs mer

Simtec Soft Sweden AB

Simtec är en innovativ CFD-mjukvara (computational fluid dynamics) för simulering av turbulent förbränning, brand och explosion med toppmodern simuleringsteknik. Den är ett kraftfullt verktyg för att ge kunder kostnadseffektiva lösningar för flygplans brandsäkerhetsdesign och bedömning, AM green-part värmebehandling, och framdrivning etc.

Läs mer

Sjöland & Thyselius 

Sjöland & Thyselius is a consultant company that provides services ranging from advisory role up to total turn-key systems.

Läs mer

Skill Scandinavia AB

Skills tjänsteutbud består främst av rekrytering, bemanning och utbildning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg.

Läs mer

SmartPlanes

SmartPlanes develop and sell high-quality and state-of-the-art civilian drones for aerial mapping, surveying, remote sensing and surveillance. Drones that day after day deliver precise results in an efficient and safe way. Drones that do good all over the world.

Läs mer

Spacemetric

Spacemetrics bildhanteringssystem Keystone är en datahub för hantering, bearbetning och leverans geospatiala bilder från alla typer av flyg- och satellitburna avbildande sensorer. Keystone bygger på rigorös fotogrammetrisk teknik, vilket ger analysfärdiga, högkvalitativa resultat och snabb dataleverans. Användning av on-demand-tjänster minimerar kostnaderna för kommunikation, bearbetning och lagring.

Läs mer

Special Space Service AB

Special Space Service AB – spI2ce – ger råd och stöd vid utvecklingen av globala underrättelser genom att använda satellitbaserad bildteknik. Vår mission är att ge våra kunder beslutsmässiga insikter för att fatta välgrundade beslut. Vi överbryggar informationsklyftan mellan det omfattande ’surret’ i nyheter och sociala medier med en stark förmåga att agera.

Spotscale

Spotscale återskapar byggnader och kvarter i 3D baserat på bilder från UAV. 3D-modellerna används av byggare, fastighetsägare och arkitekter för att planera framtida bebyggelse.

Läs mer

STILRIDE

STILRIDE är en design- och teknikstartup som skriver om designreglerna för hållbar tillverkning och mobilitet. STILRIDE skapar en ny värdekedja för att designa och bygga lätta komponenter till fordon genom att driva på en betydande minskning av designkomplexitet, produktionskostnad och totala utsläpp.

Läs mer

Strategic Business Consulting

Bolaget genomför kvalificerad rådgivning och kontaktsupport inom affärsutveckling och marknadsanalys, strategiuppbyggnad, övergripande projektledning samt riskhantering,utvecklingstrender och programuppbyggnad på företagsledningsnivå samt företagsblending och därmed tillhörande verksamheter. Vana och godkännande för hög myndighetssekretessnivå finns i bakgrunden samt internationell verksamhet.Bolaget verkar även inom områden kring operativt styrelsearbete och strategier.

Svenska Flygtekniska Institutet AB

Svenska flygtekniska institutet är ett privat forskningsinstitut inrättat för att främja säkerheten i flygtransportsystemet. Verksamheten har tre grenar: forskning konsultverksamhet och utbildning.

Läs mer

Sylog Öst AB

Vi är ett konsultbolag som jobbar med specifika lösningar och helhetsuppdrag i branscher som bl a försvar, transport och telekom. Vår passion för teknik och tro på att allt kan utvecklas håller oss uppdaterade och pålästa!

Läs mer

Syncore Technologies

Syncore Technologies utvecklar inbyggda system – från idé till färdig produkt.

Läs mer

Tooltec AB

Tooltec jobbar  med precision, kompromissar inte med kvaliteten och lämnar aldrig någonting åt slumpen. Detta har lett till flera certifieringar, bland annat AS9100, vilket innebär att vi får leverera komponenter till flygindustrin och att vi jobbar med kunder som ställer exceptionellt höga säkerhetskrav. Vi är vana att bearbeta komponenter i svåra material, nickellegeringar, super duplex, titan mm. Våra kunder finns i dag inom gasturbinindustrin, flyg- och rymdindustrin och inom energiutvinning och offshore. Därför tycker vi om att jobba långsiktigt, med affärer som leder till många års samarbete och nya investeringar i vår maskinpark.

TurnTime Technologies AB

TurnTime Technologies AB (fd Telair International AB) tillhandahåller lastsystem för att underlätta lastning och lossning av lastrummen i narrow-body flygplan. Allt från det patenterade Sliding Carpet Loading System till RTT, vilken är en förlängning av en belt loader, för att snabba upp lastningen, förbättra ergonomin för lastare samt skydda lastrummen och passagerarbagage från skador.

Läs mer

UAS Europe

We provide complete unmanned vehicle solutions based on field proven airframes together with sub-components such as the SkyView GCS software and the EasyPilot autopilot for fixed wing aircraft’s.

Läs mer

UMS Skeldar Sweden

UMS SKELDAR provides leading edge UAS solutions to meet complex challanges. We aim to be the numbre one in our chosen market areas.

Läs mer

Vibicore AB

VibiCore’s unika spånbrytningsteknologi innebär ett genombrott för vibrationsborrning som metod. Vibrationsborrning tas till en ny nivå, borrparametrar kan ändras i realtid oberoende av varandra, stora amplituder kan kombineras med höga oscillationsfrekvenser, spetsformad oscillation i stället för sinusformad ger högre produktivitet, reaktionskrafterna är nästan helt utdämpade

Läs mer

Xcentur

Xcentur was established in 2004 to provide customers, from the private to public sector, with a consortium of ideas, practices, and innovations that will provide bottom line results throughout the entire supply chain.

Läs mer

ÅF

Utveckling och framgång sedan 1895. ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen. ÅF – Making Future.

Läs mer