Seminarie – Svenska flyg- och rymdbranschen

Den 17:e oktober anordnade ACS, SAI (Swedish Aerospace Industries), Innovair och SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen) ett seminarium för att lyfta fram den svenska flyg- och rymdbranschen i ett Europaperspektiv.

Seminariet genomfördes på Nordic House i Bryssel med Robert Hell från GKN Aerospace som moderator. Det var ett välbesökt event med ett 70-tal deltagare från EU-kommissionen, Europaparlamentet, EDA (European Defence Agency), NATO, ASD (Aerospace and Defence Industries Association of Europe) samt representanter från flera länders och företags EU-representationer.

Seminariet inleddes med att Sara Skyttedal, som är svensk ledamot av Europaparlamentet, presenterade sin syn på flyg- och rymdbranschen. Sara pratade sig varm för satsningar på forskning och innovation som den viktigaste ingrediensen för att inte bara göra flyget mer hållbart utan även industrin konkurrenskraftigare globalt.

På agendan var även presentationer från Matthias Petschke som är direktör för EU:s navigationssatellitprogram Galileo inom EU-kommissionen, Ron van Maanen som är programdirektör för Clean Sky, vilket är EU:s partnerskap för utveckling och innovation inom flygteknik. Henrik Runnemalm som är chef för forskning och teknologi på GKN Aerospace avslutade med att presentera vad Sverige kan bidra med via ACS, SAI, Innovair och SOFF.