Rymdinkubatorer har landat i Sverige

– Vill man få tillgång till rymdbaserad teknik eller satellitinformation för att utveckla sin produkt så är den här satsningen högintressant, säger Anna Rehncrona, verksamhetsledare för Aerospace Cluster Sweden. Det är ett nationellt initiativ, man kan ansöka oavsett var man har sin hemvist i Sverige.

ESA-BIC Sweden är en satsning för hela Sverige för att skapa nya bolag, som med framtagen rymdteknologi kan användas både gentemot rymdindustrin men också för företag med en civil marknad.
Det finns i dag 11 rymdinkubatorer inom ESAs medlemsländer som satsar på att stimulera nystartade bolag med inriktning på teknik som kan användas i rymden. Nu har svenska Rymdstyrelsen och ESA tagit initiativ till en svensk rymdinkubator.

För att antas som företag i ESA-BIC Sweden kan entreprenörer med företag som inte är äldre än fem år, lämna in en ansökan. Det kommer att finnas tre ansökningsfönster per år, med undantag för 2016 då det finns två.

Första antagningen kommer att göras efter den 31 mars och sedan en gång till hösten. Beslut fattas sedan av flera kommittéer på regional- och riksnivå. Det slutliga beslutet om vilket företag som ska antas fattas av ESA.

Företagen kommer att få hjälp och stöttning precis som i en normal inkubationsprocess och har möjlighet till upp till 50 000 Euro i finansiering, dels som bidrag dels som lån. Det stödet får endast användas till licenser, patentskrivning, prototyper, produktutveckling, för validering i testbäddar och liknande.

Dessutom kommer företagen att få tillgång till ESAs hela patentbank för exempelvis fortsatt utveckling av produkten. Stödet innefattar även kontorsplats, tillgång till internationella nätverk, affärsrådgivning och tekniskt stöd från inkubatorerna.

Läs mer om satsningen på ESA-BICs hemsida.