Planen som är klara för flygdagarna

I år firar flygvapnet i Sverige 90 år. I Linköping pågår nu förberedelserna inför flyguppvisningar i juli och augusti.

Den 1 juli 1926 blev flygvapnet en självständig försvarsgren. Vid den tidpunkten var sedan länge Malmen etablerat som ett centrum för det militära flyget i Sverige. Redan 1913 startade den första militära flygskolan på Malmen.

Höjdpunkten i firandet av flygvapnet blir de två flygdagarna på Malmen lördagen den 27 och söndagen den 28 augusti. Redan nu är det klart att en rad välkända, såväl svenska som utländska flygfarkoster, kommer att visas upp på både marken och i luften (se faktaruta). Arrangörerna räknar med att tiotusentals flygintresserade ska följa uppvisningarna.

Läs mer på Corren.se!