Lukas skapar kartan till rätt kompetens

Rätt kompetens, nu och i framtiden, är en av de viktigaste frågorna för medlemmarna i Aerospace Cluster Sweden.

Klustret har knutit till sig Lukas Marhevka som under våren ska kartlägga möjliga vägar för att hitta rätt krafter på kort och lång sikt.
– En del är ett närmare samarbete med universitet och andra utbildningar, en annan är att hitta gemensamma behov inom klustret och skapa samarbeten mellan företagen, säger Lukas.
Han har rötterna i Slovakien och arbetar för ACS parallellt med studier på Linköpings universitet, vid masterprogram Strategy and management in international organizations (SMIO). Han var tidigare verksam inom KLM/Airfrance och examensarbetet handlar om civilt flyg. Han tillför med andra ord klustret relevanta kunskaper och erfarenheter.
– I övriga Europa är kluster en viktig del i arbetet att säkerställa att medlemsföretagen får tillgång till rätt kompetens. Aerospace Cluster Sweden är det enda klustret av den här typen i Skandinavien, konstaterar Lukas Marhevka.

Kontakta Lukas på lukas.marhevka@acs-aero.com eller 0764 004290