LFVs drönarkarta ska hjälpa UAV-flygare

Tidigare i år publicerade LFV en specialgjord karta för UAV-flygare. Syftet är att underlätta för UAV-flygare att avgöra var de kan flyga utan att störa ordinarie flygtrafik.

För att hantera och använda drönare krävs tillstånd från Transportstyrelsen men för att framföra den i närheten av en flygplats krävs särskilt tillstånd från flygtrafikledningen vid varje enskilt tillfälle. Det kan då i vissa fall krävas en dubbelriktad radioförbindelse på VHF för att erhålla ett sådant.

– Generellt sett så är denna typ av flygverksamhet ett ökande problem i närheten av flygplatser då de är svåra att kontrollera och hålla reda på för flygtrafikledningen i förhållande till andra luftfartyg. Vår förhoppning med UAV-kartan är att den ska underlätta för alla parter, säger Per Fröberg, pressansvarig LFV.

Läs mer och titta på kartan här.