Klustrets väg till flygets kvalitetsledning EN 9100

Flygindustrins närvaro i Sverige ökar. Det gör i sin tur branschen intressant för fler.  
Därför har ACS inlett ett samarbete med kvalitetsgruppen IAQG – Country Group Sweden.

Gruppen har sju medlemmar, vilka samarbetar om flygets standard för kvalitetsledning, EN 9100. Även om det är en officiell europastandard, skiljer den sig från vad som är gängse i övrig industri, ISO 9000.

Bakom står de ledande tillverkarna i Sverige, däribland Saab och GKN. Ordförande i gruppen är Martin Restin som återfinns på GKN Aerospace i Trollhättan.

– Skillnaden mot andra standarder är att systemet kring EN 9100 även innefattar ackrediterande och certifierande organisationer samt auditörer, förklarar han.

I standarden ingår något som kallas ICOP, Industrial Control Other Party. Det innebär bland annat att industrin även kontrollerar de kontrollerande organen, för att säkerställa att hela kedjan håller måttet.

Det går att leverera till certifierade företag utan att själv vara certifierad till EN 9100, men det innebär att kunden själv måste kontrollera sin leverantör. I valet mellan att göra egna kontroller och att välja en certifierad leverantör är valet inte särskilt svårt.

I Sverige tillämpas i dagsläget främst EN 9100, vilket är kvalitetsledning av produktion. Det finns ytterligare två standarder i samma serie, 9110 som gäller underhållsverksamhet samt 9120 för distributörer.

IAQG – Country Group Sweden samlas regelbundet för att dryfta problem, erfarenheter och förbättringar. Hittills har bara certifierade företag inbjudits, men genom samarbetet får nu även medlemmar i Aerospace Cluster Sweden den här möjligheten.