Hembesök hos klustermedlemmarna

Nu ger sig verksamhetsledaren Anna Rehncrona ut för att lyssna på vad medlemmarna gör och hur de ser på framtiden.

– En del av min roll som klusterledare är att koppla ihop klustermedlemmarna sinsemellan, men även att se möjligheterna att knyta ihop klustret med andra aktörer inom olika arenor och sammanhang. För att kunna göra det fullt ut och på ett framgångsrikt sätt behöver jag känna klustrets samlade styrkor, kärnkompetenser och behov på ett djupare plan, säger hon.

Resan påbörjas i oktober, mer info och möjlighet att boka tid kommer skickas till medlemmarna de närmaste dagarna. Varje besök följs upp med ett inlägg i den bloggdagbok som inom kort lanseras på Aerospace Cluster Swedens hemsida.

– Bilddokumentation tänker jag mig också, det är inte omöjligt att selfie-pinnen får följa med och att vi tar en ”klustrie” vid varje tillfälle, säger Anna.

Efter det att Aerospace Cluster Sweden blivit inröstade som medlem europeiska flygklustret EACP (European Aerospace Cluster Partnership), öppnar sig fler nya möjligheter för medlemmarna i Aerospace Cluster Sweden.

– Nu blir min uppgift att lyssna på vad medlemmarna kan och vill, så att vi tillsammans kan bli en röst som hörs i de stora sammanhangen, säger Anna Rehncrona som kallar sin rundresa bland medlemmarna för klustret runt på 80 dagar.