Grattis till klusterföretaget FrontEnd – Di Gasell 2015!

Di Gasell 2015 utser årets mest snabbväxande företag

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla ett flertal kriterier (omsättning över 10 Mkr, minst tio anställda, minst fördubblat sin omsättning vid jämförelse av första och senaste räkenskapsåret, ökad omsättning varje år de senaste tre åren, samlat positivt rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren, i allt väsentligt vuxit organiskt, sunda finanser). Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En av Gasellerna från Linköping är ingen mindre än klusterföretaget Front End Strategy! Grattis!

Läs mer på Affärsstaden!