Företag växer med utbildad styrelse

Har ditt företag målet att växa? Ett viktigt verktyg är en väl fungerande styrelse.
Därför erbjuder Nulink 20 företag i Linköping möjligheten att gå StyrelseAkademiens utbildning Rätt fokus i styrelsearbete till subventionerad kostnad.

Nulink har i tre års tid erbjudit kvinnliga företagare den här möjligheten. Nu gäller erbjudandet alla.

– Erfarenheterna är goda. Utbildningen har hjälpt företagen att växa, säger Helena Thun på Nulink.

Tidigare var inriktningen att förbereda kvinnor för styrelseuppdrag, i egna eller andras företag. Det var en del av Tillväxtverkets satsning på kvinnors företagande och jämställda styrelsen.

Den här gången riktar sig utbildningen till företagare av båda könen, med 5-30 anställda. Målet är att ökad kunskap och ett aktivt styrelsearbete ska leda till växande och mer lönsamma företag i Linköping.
Det finns 20 platser på utbildningen. Sökande får kort beskriva sitt företag, affärsidé, mål på 3-5 års sikt samt möjligheter och hinder för tillväxt. I urvalet prioriteras företag som vill växa.

Läs mer på Nulinks hemsida!