Besök av Japans flygindustri

Grupp 1

Den 18 februari genomfördes ett besök från den japanska flygindustrin. Besöket var en del av en studieresa anordnad av japans Ministry of Economy, Trade and industries, METI, och Society of Japanse Aerospace Companies, SJAC. Ett tjugotal personer från japans största flygindustrier besökte de nordiska länderna för att lära sig mer om våra företag och knyta kontakter.

Swedish Aerospace Industri (SAI) var värd för besöket som genomfördes på Näringslivets hus i Stockholm. Deltagande organisationer och företag var förutom SAI, Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), Aerospace Cluster Sweden (ACS), Sveriges strategiska innovationsprogram inom flygteknik, (Innovair), FMV och SIPRI samt företagen GKN Aerospace, CTT Systems och Composite Service Europe. Även Näringsdepartementet deltog vid seminariet.

Vi kan konstatera att det finns en hel del likheter mellan svensk och japansk flygindustri vad gäller storlek och kompetens och besökarna uttryckte stort intresse för ett närmare samarbete. Man är t ex mycket intresserade av de svenska framgångarna med Gripen. Det finns även sedan länge väl etablerade samarbeten mellan en del svenska och japanska företag i branschen.

Besöket i Sverige avslutades under onsdagen med ett studiebesök på Saab innan delegationen flög vidare till Finland.

 

Klicka här, för större bild.