Andra webbinariet i serien Hållbart Flyg

Webinar hållbart flyg bakgrund

Den 8 december genomfördes det andra tillfället av vår webbinarieserie om Hållbart Flyg. Representanter från SAAB:s affärsområde Industrial Products and Services och affärsenheterna Aerostructures, Avionics Systems och Traffic Management, samt affärsområde Aeronautics gav sin syn på vilka framtida lösningar de ser och vad det betyder för deras produkter och samverkansparter.

Webbinarieserien ”Hållbart flyg – vad betyder det för din verksamhet?” är en serie i tre delar som syftar till att öka kunskapen kring vad omställningen som flygbranschen står inför innebär för möjligheter och utmaningar.

Se inspelningen från webbinariet här.