Aerospace Cluster Sweden nätverksträff – tema Kompetensförsörjning

Torsdagen den 8 december bjöd ACS in till medlemsträff på Linköping City Airport över en frukost med tema kompetensförsörjning. Representanter från våra medlemsföretag i form av Saab, Element och Bimex fanns på plats tillsammans med kompetensföretaget Skill och tillväxtenheten på Region Östergötland samt Innovair.

Deltagarna uppskattade att äntligen få träffas igen och diskutera frågor såsom: Hur ser kompetensförsörjningen ut för oss som verkar inom flyg- och rymdbranschen? Hur ser behoven ut framöver och hur kan vi samarbeta flera aktörer för att lyckas möta dem? Hur visar vi vilka häftiga yrken som ryms inom vår bransch och även den gröna omställning som flyget står inför, med allt vad det innebär?

Pia Carlgren, marknadschef på Skill: ”Tack för idag, rätt plats för ett flygkluster att mötas på! Och angelägna diskussioner, där vi är många som kan och vill bidra.”


ACS kommer att fortsätta att bjuda in till dessa typer av träffar där vi förutsättningslöst kan diskutera olika utmaningar och möjligheter som vi tillsammans står inför.