ACS på Rymdforum 2021

Under måndag och tisdag 11-12/10 deltog ACSs tre noder och VD i Rymdforum 2021 som hölls på Chalmers i Göteborg. ACS hade också bokat plats för en liten monter där medlemsföretaget Tooltec och VDn Claes Haraldsson medverkande under måndagen. Medverkade på konferensen gjorde ca 200 personer från svenska företag i rymdbranschen eller från akademi och institutioner med anknytning till branschen.

Två bra dagar med intressanta diskussioner, presentationer och nya kontakter tyckte ACS nya VD Fredrik Olofsson.

Fredrik Olofsson

Fredrik Olofsson – ACS

Bland de andra utställarna var ACS-medlemmarna GKN Aerospace och SSC bland de största.

Föredragen under de två dagarna täckte allt ifrån EUs rymdambitioner till mer praktiska utmaningar som risken för kollisioner med rymdskrot.

Luc Piguet - Clearspace Today

Luc Piguet – Clearspace Today