Viktigt att vara med i branschens eget nätverk

Sylog Öst AB heter den senaste medlemmen i Aerospace Cluster Sweden.
Företaget gick med i klustret samtidigt som de etablerade sig i Linköping.

VD för den östgötska delen av konsultkoncernen Sylog är sedan tidigare känd i flygsammanhang. Han heter Fredrik Landberg och har arbetat med flyg i olika former, bland annat som utredare av ett simulatorcentrum i regionen.

Sylog är en större aktör inom teknisk konsulting. Inriktningen är systemutveckling och test. Kunderna finns främst inom högteknologiska verksamheter, bland annat telecom och flyg.

– I Linköping startar vi med fem medarbetare och de initiala uppdragen handlar om flyg, berättar Fredrik Landberg.

Mot den bakgrunden var det naturligt att bli den 51:a medlemmen i Aerospace Cluster Sweden.

– Det är viktigt att finnas med i branschens eget nätverk. Det är i mötet mellan människor som nya idéer och affärer föds, anser Fredrik Landberg.

Med tanke på Sylogs inriktning, systemutveckling och test, befinner sig flyget i en sällsynt intressant fas med snabb utveckling inom både bemannat och obemannat flyg och rymdens ökande betydelse för allt mer i vårt samhälle. Här finns mycket att göra och mycket att lära, även till nytta för Sylogs kunder i andra branscher.

Mer om Sylog finns att läsa på deras hemsida, sylog.se.