Viktigast: Marknad, finansiering och kompetens

Upp flög vilda idéer, ned kom konkreta förslag.
Det handlar om den workshop som Aerospace Cluster Sweden genomförde med 22 deltagare i slutet av augusti.

Frågorna för dagen var inriktningen för klustret och vilka insatser som medlemsföretagen prioriterar. Följande lista kom fram efter att deltagarna sållat bland alla uppslag.

1: Marknadsföring
2: Vägar till finansiering
3: Kompetensförsörjning

Det fanns även konkreta idéer till åtgärder inom dessa områden.

Marknadsföring är ett brett område. En idé som kom upp var att skapa ett gemensamt show room eller experience center där klustret och dess medlemmar kan visa upp sina produkter och kompetenser.

För kompetensförsörjning var ett förslag att starta trainee-program där deltagarna får arbeta i flera företag. Det skulle bland annat innebära attraktivare trainee-platser och att mindre företag får bättre möjligheter att rekrytera.

En fråga som deltagarna fick med sig var vilka utmaningar det egna företaget står inför. Och hur kan klustret bidra till att utveckla och omvandla dem till affärer?

– Det finns massor av idéer och en vilja att utvecklas inom ACS, konstaterar klustermotorn Anna Rehncrona.