Utveckling kräver regler och systemtänkande

Den stora utmaningen för obemannat flyg ligger inte i tekniken utan i ett fungerande regelverk och system för att tillgodogöra sig all den information som farkosterna har potential att leverera. 
Det är en av slutsatserna från Aerospace Almedalen i somras.

Aerospace Cluster Sweden var en av arrangörerna av flygets och rymdens egen dag i Visby under Almedalsveckan. Arenan var välfylld under alla programpunkter, så succé är ett ord som har god täckning. Dessutom kunde intresserade följa seminarierna på webben och se dem inspelade i efterhand.

Aerospace Cluster Sweden svarade för seminariet om obemannat flyg. Inledare var Pau Malloll, VD för Inkonova som utvecklar UAV:er för användning under jord i gruvor på platser som är för farliga för människor att beträda.

– Det kommer tekniska lösningar för många av de problem som vi ser idag, förklarade han och hänvisade till pågående projekt inom NASA om transpondrar för obemannat flyg.

– Tala om för oss vad som måste lösas så utvecklar vi tekniken.

Näste talare var Sveriges mest rutinerade räddningsledare, Lars Göran Uddholm, brandchef vid Södertörns räddningstjänst. På hans meritlista finns ledning av insatser efter tsunamin i Thailand, efter jordbävningen i Nepal och vid den stora skogsbranden i Västmanland, där han sattes in som statens räddningsledare.

Som räddningschef såg han stora fördelar med obemannat flyg. På önskelistan fanns en UAV som lyfter när man drar åt handbromsen på brandbilen och snabbt ger en överblick över olycksplatsen.

Just snabb överblick hade varit till stor hjälp vid några större händelser i Sverige, t ex vid jordskredet i Tuve 1977 och den stora seriekrocken på Tranarpsbron utanför Helsingborg 2013. I båda fallen hade snabb information från olika former av sensorer från luften varit av stort värde för räddningsinsatsen.

Men informationen i sig räcker inte, den måste kunnat hanteras och tolkas.

– Under branden i Västmanland gjordes en överflygning. Bilderna kom inte fram förrän släckningsarbetet var avslutat. Vi hade behövt dem direkt, gav Lars-Göran Uddholm som exempel.

Dagen i övrigt bjöd på ett brett program med allt från försvarsforskning och hållbart flyg till en ögonvittnesskildring om vad som möter stridspiloter över Östersjön, flygvapenchefen Mats Helgesson samt dubbla uppsättningar regeringsledamöter, infrastrukturminister Anna Johansson och rymdminister Helene Hellmark-Knutsson.