Utbildningspaket för företag

LFK erbjuder följande två utbildningspaket riktade till företag – en utbildning för UAV/UAS operatörer i regelverk kring flygning i svenskt luftrum samt en utbildning i Flygteknisk översikt

Linköpings Flygklubb har till ett antal företag i Östergötland levererad anpassade utbildningar riktade mot företag inom flygteknikområdet. Utbildningarna består av teoretisk utbildning med ett urval av lektioner från våra PPL- och IR-utbildningar samt ett par pass flygning. Detta skapar en ökad förståelse hos anställda för företagens produkter.

Läs mer om de två utbildningarna på LFK:s hemsida:
Utbildning UAS/UAV
Flygteknisk översikt