Två nya medlemmar som kan flygande kompositmaterial

Det mesta som sker i luften, händer först på marken. Det avspeglar sig bland medlemmarna i Aerospace Cluster Sweden.

De två senaste är båda komponenttillverkare. Det är Elitkomposit i Uddevalla med 33 anställda och enmansföretaget Nilsson Drones i Fjugesta.

Elitkomposit är en av landets större tillverkare av komponenter i kolfiberkomposit. De använder alla etablerade tekniker och investerade nyligen i sin andra autoklav med plats för stora komponenter. Måttet är 2,5 x 10 meter.

– Vi tillverkar avancerade kompositer för krävande kunder, vilket är allt från karossdetaljer för racingbilar till medicinteknisk utrustning, berättar VD Magnus Abelsson.

Flyg är en allt viktigare kundgrupp, Bland uppdragsgivarna finns Saab och RUAG Space. Det och flygets ökande betydelse var skälen till att Elitkomposit valde att bli medlem i ACS.

Bakom företagsnamnet Nilsson Drones döljer sig Per Nilsson, som växlat upp ett livslångt intresse för modellflyg till professionell verksamhet.
Basen i företaget är tillverkning av komponenter i kolfiber och glasfiber. Bland annat var han under några år underleverantör av kroppar till CybAero och tillverkar idag komponenter till Smartplanes, båda medlemmar i ACS.

– Vi är en resurs i produktutvecklingen, med tillverkning för prototyper och förserier, förklarar Per.

Dessutom arbetar han med externa och egna utvecklingsprojekt inom UAV-området, både med multirotor och fixvinge. Ett pågående utvecklingsprojekt är ett obemannat flygplan med en spännvidd på 5,4 meter. Det är en plattform för uppgifter som kräver stor lastförmåga och långa flygtider. Prototypen lyfter tio kilo last och flyger i två timmar.

De nya medlemmarna presenterar sig på www.elitkomposit.se respektive nilssondrones.se.