Transportstyrelsen släpper rapport om obemannad luftfart

Transportstyrelsen har släppt en ny rapport om obemannad luftfart. Aerospace Cluster Sweden och ett antal av klustrets medlemmar har bidragit med input och synpunkter till rapporten. Den finns att ladda ner här:

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/marknadsovervakning/luftfart/obemannad-luftfart/