Tillväxt Linköping – Flyghuvudstaden

Den 25e maj direktsändes Tillväxt Linköping i 24Corren.

Drygt 18 000 personer i Linköping är idag direkt eller indirekt berörda av flyg- och rymdsektorn. Här finns avancerad forskning kring flyg, tillverkning av stridsflygplan och obemannade flygfarkoster, utbildning av försvarets stridspiloter samt tillverkare av avancerad utrustning till både satelliter och bärraketer.

På scenen och genom olika inslag fick vi höra hur politiker, tjänstemän, företagare och beslutsfattare visionerar och diskuterade kring flyget och rymdens utveckling, utmaningar och påverkan på näringslivet. Aerospace Cluster Sweden var förstås också med.

Du kan se hela avsnittet på 24Corren.
Är du intresserad av att gå på nästkommade Live-sändning av Tillväxt Linköping? Håll utkik på nulink.se.