Tillskott i klustret – tre nya medlemmar

En av de nya medlemmarna är specialist på provning av olika material, vätskor och gaser, den andre en förening vars målsättning är att främja svensk flyg- och rymdteknik genom att bland annat arrangera kongresser, föredrag och studiebesök. Nummer tre är ett nystartat företag med expertis inom avancerad beräkningsteknik för aerodynamik och vingoptimering.

– Det känns oerhört roligt att addera fler aktörer som vill samverka och som tillför sina unika kompetenser till klustret, säger Anna Rehncrona.

Vi hälsar de tre nya medlemmarna välkomna till klustret!

Mer info om de nya medlemmarna:
Exova Materials Technology
Flyg- och Rymdtekniska Föreningen
Airinnova