Swedish Aerospace Industries (SAI) lämnar synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik.

Swedish Aerospace Industries (SAI) har bjudits in att inkomma med synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik.

Vi vill givetvis ta vara på denna möjlighet och har utvecklat våra synpunkter.
Läs mer på denna länk.
SAI hemsida

Aerospace Cluster Sweden (ACS) är aktiv medlem i SAI. ACS uppdrag är att representera medlemmarna i klustret vid olika sammanhang i SAI.