Sverige får nationell rymdstrategi

Regeringen har tagit fram en nationell rymdstrategi som ska stärka svensk rymdverksamhet och skapa ökad samhällsnytta.

– Den nya Rymdstrategin andas framtidstro för svensk rymdverksamhet säger ACS VD Göran Berlemo som just nu befinner sig i Kiruna för invigning av ACS Norra Nod som kommer att ge ytterligare rymdaktiviteter i ACS.

Den nya rymdstrategin innehåller bland annat en fortsatt satsning på rymdraketbasen Esrange som ska vara en strategisk resurs för nationell och internationell forskning, utveckling, demonstration, testverksamhet och annan rymdrelaterad verksamhet.

– Svensk rymdverksamhet har en styrkeposition i världen, med högkvalitativ forskning och framgångsrik industri. Det ska vi fortsätta med. En satsning på rymden är ytterst en satsning på jorden, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Bättre rymddata

Rymdforskare ska få bättre tillgång till infrastruktur, som större mätinstrument – antingen placerade i rymden eller på jorden. Rymddatan som hämtas in ska kunna användas i det globala klimat- och miljöövervakningsarbetet.

– En satsning på rymden är ytterst en satsning på jorden. Den hjälper oss att förstå vår plats i universum, men är också viktig för att hjälpa oss förstå hur jorden fungerar, säger Hellmark Knutsson till Aftonbladet.

En ökad svensk närvaro i rymden kommer med det också kräva regleringar som är anpassade efter behoven och Regeringen vill därför att göra en översyn av rymdlagen.

 

Internationella projekt

Man vill också se ett ökat svenskt deltagande i internationella rymdprojekt mot bakgrund av de stora kostnader som är förknippade med att ta fram ny infrastruktur för rymdsystem. En sådan satsning hoppas Regeringen ska leda till ökad svensk konkurrenskraft genom kunskapsöverföring även till andra branscher.

Klicka här för att se en videoupptagning från Regeringens presskonferens.