Strategiseminarium med styrelsen

Strategimöte med nya styrelsen blev en intressant och trevlig upplevelse, kul att träffas fysiskt.
Vi gick igenom historien om klustret och spånade även in i framtiden.

Nu är vi fulla med idéer och ser med tillförsikt fram emot en ökad medlemssamverkan i kommande event och möten.