Stort intresse för svenska underleverantörer

Göran Berlemo, berättar om ACS under SMF Flygs seminarium i Trollhättan

Under SMF Flygs seminarium i Trollhättan nyligen uttryckte de stora aktörerna sitt intresse för framtida samarbete med svenska underleverantörer.

– GKN och Saab berättade om framtida möjligheter och behov och de har ett stort intresse för att göra affärer med svenska underleverantörer. Det är en tydlig och viktig signal, säger ACS vd, Göran Berlemo

Seminariet i Trollhättan hade ett trettiotal deltagare och bjöd också på goda exempel från företag som gjort resan till att bli underleverantörer, däribland Brogren Industries, ett SMF som tillverkar komponenter till flygindustrin.

– Det var inspirerande att lyssna till Brogrens. Vi behöver fler svenska företag som är villiga att ge sig in i liknande satsningar för att bli etablerade leverantörer till flyg- och rymdbranschen, säger Göran Berlemo.

 

Om SMF Flyg

SMF Flyg är en aktivitet inom Nationellt Flygtekniskt Forskningsprogram med målsättningen är att stärka flygindustrins konkurrenskraft genom spetskompetens från SMF och öka antalet högspecialiserade SMF som godkänns som leverantörer till flygindustrin. Verksamheten drivs via produktionsarenorna PTC och Compraser som utvecklar och provar en gemensam arbetsmodell för att öka SMF-deltagandet i flygindustrins FoU-program. Avsikten är att förenkla samverkan mellan SMF och flygindustrin vid utveckling och demonstration av teknologier.