Stopp 7 – Strategic Business Consulting AB

Nästa stopp på resan blir ett samtal med Göran Berséus som driver Strategic Business Consulting AB. Vi träffas på Styrelseakademien Östsverige där Göran är styrelsemedlem. Vad man än frågar om flyg så har Göran ett svar, han har varit med ett bra tag, han spakar själv och han har en gedigen bakgrund från olika ledande roller inom Saab. Vision, Målbild, Strategi är ord som kommer upp ett par gånger under vårt samtal. Det är tydligt att Göran gärna och ofta jobbar med de bitarna. Tre andra ledord som dyker upp när Göran beskriver sitt företag är Professionalism, Integritet och Kompetens. Och så lägger han till humor, gärna åt det brittiska och lite sarkastiska hållet. Det är viktigt att ha roligt, säger Göran och drar en (till) rolig anekdot.