Stopp 19 – Foran Sverige

På Diskettgatan i Mjärdevi hälsar jag på hos Foran Sverige. Jag träffar Magnus Bäck, affärsområdeschef, och Pär Lönnerhed, GIS-ingenjör. Vi pratar skogsbruk, fjärranalys och bildbearbetning. Vi reder ut skillnaden mellan laserscanning versus bildmatchning. Helt klart är att den perfekta kombinationen av ingenjörer och biologer hittar man på Foran! Två kulturer som möts, de skogligt utbildade som gillar jakt och de mer tekniskt lagda som gillar dataspel – det blir en häftig dynamik som sitter i väggarna!