Stopp 17 – Industrikompetens

På Djurgårdsgatan i Linköping finns Industrikompetens, ett av Östergötlands största bemannings- och rekryteringsföretag. Här tar Elin Hultman emot, vice VD och administrativ chef. Stora i Östergötland, men också närvarande på andra platser i landet, Industrikompetens har sedan 2015 även kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Malmö. Spännande ägarstruktur med 18 industriföretag, en chokladfabrik, tre kommuner och en region samt ett tydligt uppdrag från ägarna att vara en komplett kompetensförsörjningspartner i både med- och motgång.

Förutom tjänster som bemanning, rekrytering och omställning så driver Industrikompetens fem nätverk som blir en naturlig samlingspunkt för ägar- och kundföretag. Ett intressant sätt att mötas! Man är också starkt engagerade i frågor kring kompetensförsörjning på längre sikt och agerar till exempel processledare för Teknikcollege Östergötland som består av 10 skolor i 8 kommuner.

Kompetensförsörjning är en central fråga inom Aerospace Cluster Sweden, det känns därför extra bra att ha med ett företag i klustret som Industrikompetens som är experter och drivande inom området!