Stopp 10 – FlygMex

Nästa stopp blir ett besök hos FlygMex, där Johan Kristiansson, VD Sankt Kors tar emot. FlygMex är dotterbolag till Sankt Kors Fastighets AB och namnet står för Flygplatsområdets Mark o Exploatering i Linköping AB. Det handlar alltså om flygplatsområdet och om att skapa förutsättningar för att utveckla företag, verksamhet och sysselsättning inom flyg och flygteknik där. Här kommer man säkerligen bygga modiga miljöer liksom man gjort på andra håll i och utanför Linköpings stad. Vi tar vår klustrie bild i kontorets kreativa hörna, där pokaler, pingisbollar samsas med kurvor som visar att här mår personalen bra när man mäter trivsel och arbetsbelastning varannan vecka. Det känns helt naturligt att Johan sammanfattar bolaget med orden orädd, snabbfotat och kreativt!