Stärkt svensk flygteknisk forskning och innovation – NFFP8: Utlysning 2

Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet, startsida

Utlyser medel för svenska företag och akademier

Är du en aktör från industri, institut eller akademi med intresse för flygteknisk forskning? I detta erbjudande kan du söka finansiering för projekt som genom ökad samverkan, forskning, innovation och informationsspridning bidrar till svensk flygteknisk forskning och innovation. Det övergripande målet är att projekten ska bidra till att stärka flygindustrins konkurrenskraft och skapa bättre förutsättningar inom flygteknikområdet.

Länk till utlysningen.

Har du frågor och funderingar kontakta oss på ACS