Spännande aktiviteter till havs

Under de senaste veckorna har ett flygteam från CybAero genomfört en serie krävande och framgångsrika flygtester på Östersjön.

Start och landning på en vattenburen farkost i rörelse är en utmaning. När det dessutom ska ske helt utan mänsklig inblandning ställs ännu högre krav. Att utveckla en version av APID One som kan detta har krävt en stor portion kunnande och nytänkande, men också noggranna tester. Dessa tester utförs till havs under förhållanden som kräver mycket av såväl människor som maskiner. Johan Dahm, Flight Operations Manager på CybAero, är en del av teamet som medverkat under testerna.

Läs mer på klusterföretaget Cybaeros hemsida!