Satellitdata, en underutnyttjad svensk investering. Vad kan göras åt detta?

I den länkade rapporten nedan hittar ni en sammanfattning av ett arbete som ACS har gjort inom projektet ACS Boost*. Syftet med arbetet har varit att undersöka möjligheten till ökat användandet av den underutnyttjade resursen som utgörs av tillgängliga satellitdata. Satellitdata är en resurs som med hjälp av innovativa startups eller små och medelstora företag kan omvandlas till produkter. Läs mer om troliga hinder och möjligheter i rapporten som du hittar här.

*Projektet ACS Boost finansieras av Region Norrbotten, Region Östergötland, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Du kan läsa mer om projektet ACS Boost här.