Sommaren 2012 valde statliga Vinnova att satsa pengar i ett demonstrationsprojekt med syfte att utveckla miljövänligare, civil flygteknik. Saab har tillsammans med flera andra företag samt forskare vid bland annat Linköpings universitet och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm använt pengarna för att ta fram lättare flygkomponenter. Totalt har närmare 100 miljoner kronor investerats i projektet, som kallas för GF Demo (Grön Flygteknisk Demonstration).

Läs mer på Corren.se!