Rymdverksamheten kan och bör bidra till ett väl fungerande samhälle

Vid Innovationsrådets möte den 24 november 2016 står rymden i fokus. Statsrådet Helene Hellmark Knutsson ger en uppdatering om regeringens arbete inom rymdområdet. Rymdverksamheten kan och bör bidra till ett väl fungerande samhälle. Det bör också vara ett verktyg för utveckling och innovation som leder till tillväxt. Det här föreslogs i Rymdutredningens betänkande som lämnades till Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i september 2015.

Forskningspropositionen är nu färdig för regeringsbeslut och kommer att presenteras nästa måndag den 28 november. Ett viktigt avsnitt i propositionen kommer behandla rymdområdets betydelse för miljö- och klimatarbetet och hur satellitdata ger oss bättre förutsättningar att hantera klimathotet. Sprunget ur förra årets rymdutredning har vi uppdragit åt Jan Nygren att göra en kunskapsinhämtning om marknadsbehovet och förutsättningarna för att utveckla den svenska rymdbasen Esrange till att kunna sända upp små satelliter i omloppsbana. För mindre än en månad sedan fick jag hans interna rapport i handen, vilken vi nu kommer att analysera och också diskutera på Innovationsrådet.

Läs mer!