Reparationer bidrar till att göra flyget hållbarare

GKN_1Under ett event nu i maj medverkade några av ACS medlemsföretag på ett reparationsevent på Produktionstekniskt centrum, PTC, i Trollhättan. Med från ACS-medlemsföretag var Brogren Industries, Element och GKN Aerospace.

Eventet syftade till att belysa hur Additiv Tillverkning, AM, kan bidra till att fler metalliska komponenter går att reparera i framtiden. Deltagarna fick en genomgång av vilka metoder som används idag, förutom AM, till exempel termisk sprutning i olika varianter. Det presenterades hur de olika metoderna fungerar.

GKN Aerospace var en av föredragshållarna. Olof Pettersson från GKN berättade om hur de jobbar idag med reparationer av bland annat fläktblad och stativ och vilken utveckling som pågår för att komma på marknaden i en nära framtid.

Bakom arrangemanget, som drog totalt ca 80-talet gäster från ca 30 företag och organisationer, stod Innovatum AB, Högskolan Väst och ACS.