På den europeiska flygklusterkartan

Aerospace Cluster Sweden, med centrum i Linköping, är Nordens enda formaliserade kluster för flyg och rymd.

Liknande nätverk finns i övriga Europa. 34 av dessa kluster i 13 länder samverkar genom European Aerospace Cluster Partnership, EACP.

Varje kluster innehåller ett stort antal företag och institutioner. Ett exempel är italienska Aerospace Lombardia med 185 medlemsföretag, varav 25 räknas som stora, med tillsammans 15 000 anställda och dessutom 40 forskningsinstitut.

Som medlem i EACP kan Aerospace Cluster Sweden ge även sina mindre medlemsföretag tillträde till större projekt, hitta relevant forskning, samarbetspartners och skapa affärer långt utanför Sveriges gränser.

Därför har målet hela tiden varit ett medlemskap, men det har krävt en hel del förarbete. Onsdagen den 23 september inbjöds Aerospace Cluster Sweden att presentera det svenska flygklustret vid EACP:s årsmöte i Hamburg. Dessförinnan hade EACP fått en skriftlig ansökan med grundlig information om Aerospace Cluster Sweden och dess medlemmar.

– Svenskt flyg- och rymdkunnande är högintressant i övriga Europa, konstaterar Anna Rehncrona. Det känns oerhört roligt att Aerospace Cluster Sweden nu tydligt finns på den europeiska kartan över flygkluster!