Nytt projekt tar flyg- och rymdindustrin till nya höjder

Under veckan har Tillväxtverket beslutat att genom EU-medel finansiera ett projekt för att lyfta svensk flyg- och rymdindustri i Sverige. Det kommer att skapa konkurrenskraft internationellt och nya affärer för en större bredd av svenska företag.

Flyg- och rymdindustrin är viktig för svensk ekonomi. Stora svenska aktörer är världsledande leverantörer av komponenter till raketmotorer, satelliter, flygmotorer och flygplansskrov. Med en förväntad ökning av flygresor i framtiden kommer branschen att växa ännu mer.

De stora aktörerna arbetar nära och är beroende av bra underleverantörer och samarbetspartners. I Sverige finns många små och medelstora företag som skulle kunna utveckla sina affärer. Undersökningar visar också på att det finns en stor vilja bland företagen att bredda sig.

– Den här satsningen stimulerar samverkan mellan olika aktörer, både regionalt och nationellt, och bidrar direkt till att små och medelstora företag utvecklar sina kompetenser och affärer. Det bidrar starkt till att uppfylla den långsiktiga strategi som är uppsatt för att femdubbla omsättningen för landets små- och medelstora företag inom flyg- och rymdindustrin till 2050, säger Anders Blom som är programdirektör på Innovair.

Projektet är viktigt för svensk flyg- och rymdindustri och bidrar till både teknikutveckling, arbetstillfällen och export och är därmed bra för svensk ekonomi. Företag och akademi kommer att delta i ett klustersamarbete för att utveckla såväl innovationer som affärer.

– Det är roligt att vi kan lyfta upp ett regionalt klusterinitiativ till att bli en nationell plattform med verksamhet på flera platser i Sverige. Vi kommer att starta med noder i Region Östergötland och Västra Götaland, två regioner som är starka inom flyg- och rymdteknik, säger Anna Rehncrona, VD Aerospace Cluster Sweden.

Dessutom finns en stor internationell flyg- och rymdmarknad utöver de svenska storbolagen som företagen kommer att kunna göra affärer med och på så sätt bidra till svensk ekonomi.

I projektet deltar Västra Götalandsregionen, Region Östergötland, Aerospace Cluster Sweden, Innovatum, Swerea SICOMP och Swerea IVF. Tanken är att bygga på de strukturer som finns; nätverk av små och medelstora företag, samt produktionstekniskt centrum och Compraser Labs som är produktionstekniska arenor och labb för olika material och processer.

För mer information, kontakta:

Anna Rehncrona, VD Aerospace Cluster Sweden, 0761-40 45 44, anna@aerospaceclustersweden.com