Ny VD till Aerospace Cluster Sweden

 

Göran Berlemo har utsetts till ny VD för Aerospace Cluster Sweden, ACS.

Han tillträder den 29 juli och lämnar samtidigt posten som ledamot i klustrets styrelse, där han representerat Saab AB.

VD-bytet kommer sig av att företrädaren Anna Rehncrona går vidare i karriären. Istället för att i en hast rekrytera ny VD, har styrelsen valt en interimslösning som samtidigt markerar vilken betydelse tongivande medlemmar anser att klustret har.

– Jag är tjänstledig från Saab fram till att rätt person har rekryterats, säger Göran.

VD-bytet kommer samtidigt som ACS går in i en ny fas. Klustret startades av Linköpings kommun som ett nätverk för flyg- och rymdbranschens olika aktörer i Linköping och Östergötland.

2016 tog medlemmarna över verksamheten och startade en ekonomisk förening och i våras valde Tillväxtverket att satsa på ACS som en nationell plattform för utveckling av flygområdet. Utvidgningen har startat med en nod i Västra Götaland där GKN är dragloket på samma sätt som Saab i Linköping.

Branschen består av några stora företag och många mindre. Enligt nye VD:n är ambitionen att klustret ska vara till störst nytta för de mindre företagen men indirekt även för de större.

– Vi på Saab och GKN behöver duktiga företag att samarbeta med. Samtidigt kan vi öppna dörren för de små och medelstora till större projekt, inte minst internationella, och till kompetenser som annars är svåra att uppnå för mindre företag, säger Göran.

Aerospace Cluster Sweden har genom styrelserepresentation numera en koppling till Innovair, vilket är det nationella strategiska Innovationsprogrammet för flyg.

Målet är att femdubbla branschens omsättning fram till 2050.