Ny VD till Aerospace Cluster Sweden

Fredrik Olofsson  har utsetts till ny VD för Aerospace Cluster Sweden, ACS.

Han tillträder den 16 augusti och lämnar samtidigt posten som ledamot i klustrets styrelse, där han representerat Brogrens Industries AB. Fredrik har  lång erfarenhet av flyg- och rymdbranschen genom olika roller i flera små och medelstora företag.

Tidigare VD, Göran Berlemo, återgår till en tjänst som Head of Regional Relations inom Saab. Göran kommer under en övergångsperiod att fortsätta som Klusterledare för ACS Östra nod, samt som ledamot i ACS styrelse.

VD-bytet kommer samtidigt som ACS går in i en ny fas med stora förändringar och möjligheter både nationellt och internationellt inom flyg- och rymdbranschen.

ACS är ett nationellt kluster med tre noder i Linköping, Trollhättan och Kiruna.

Branschen består av några stora företag och många mindre. Enligt nye VD:n är ambitionen att klustret ska vara till störst nytta för de mindre företagen men indirekt även för de större. De stora företagen behöver innovativa företag att samarbeta med. Samtidigt kan de öppna dörren för de små och medelstora företagen till större projekt och nya intressanta affärer, inte minst internationella, samt ge tillgång till spetskompetenser som annars är svåra att uppnå för mindre företag, säger Fredrik

Vid ACS Föreningsstämman i april utökades styrelsen med tre ledamöter som representerar små och medelstora företag och akademi. Ann-Kristin Adolfsson, Saab, valdes in som ny styrelseordförande

Aerospace Cluster Sweden har genom styrelserepresentation en koppling till Innovair, som är det nationella strategiska Innovationsprogrammet för flyg samt en styrelseplats i Swedish Aerospace Industries (SAI).

Målet är att femdubbla branschens omsättning fram till 2050.