Ny motor för flygklustret med influenser från Silicon Valley

Anna Rehncrona är den nya klustermotorn för Aerospace Cluster Sweden, ACS, med centrum i flyghuvudstaden Linköping.

Hennes förebild är klustret framför andra, Silicon Valley. Anna Rehncrona kommer närmast från Saab, där hon arbetat som partneransvarig med strategiskt inköp för Gripen. Innan dess bodde hon i tre år i Silicon Valley och fick se detta legendariska kluster från insidan.

– Flera av framgångsfaktorerna finns även här i Linköping. Exempelvis en bra grogrund för idéer med nära koppling till universitet och forskning, säger hon.
Vad har då den nya klustermotorn för vision för ACS?

– ACS ska vara den naturliga mötesplatsen för att dela med sig av idéer och skapa tillväxt. Det är medlemmarna i klustret som bestämmer hur visionen ska utvecklas och förfinas. Jag ser fram emot att vara en del av den utvecklingen, svarar Anna Rehncrona.

Aerospace Cluster Sweden har idag 50 medlemmar över hela Sverige, med tyngdpunkten i Linköping. Klustret har verkat i två år och strukturen finns på plats. Målet är att göra regionen och Sverige ännu tydligare på flygets världskarta och att skapa utveckling, affärer och fler arbetstillfällen inom den expansiva flyg- och rymdsektorn.

– Nu handlar det om att skruva upp tempot och skapa fler möten och kontaktytor. Vad som triggade mig att söka tjänsten var nätverkande, möten mellan människor och den tydliga internationella kopplingen, säger Anna Rehncrona.

Initiativet till klustret kommer från Linköpings näringslivsbolag Nulink. Idag har klustret en egen styrgrupp bestående av representanter från medlemsföretagen själva.

– Med sin bakgrund inom flyg, sin personlighet och sina internationella erfarenheter är Anna en person som vi tror kan ta ACS till nästa nivå. Vi är jätteglada att hon nu är på plats, säger Yvonne Rosmark, VD för Nulink.