Nu drar det igång – Drone Center Sweden

Högst upp på UAV-branschens önskelista står sedan flera år en testbädd långt borta från kontrollzoner. Nu finns den.
Platsen är Västerviks flygplats, numera benämnd Drone Center Sweden.

Projektet stöds av Aerospace Cluster Sweden som även initierade det. Innovationsmyndigheten Vinnova är finansiär under de fyra första åren. Därefter är avsikten att testbädden ska bli permanent.

Satsningen leds av RISE SICS East Sweden, vilket ingår i en sammanslagning av flera forskningsinstitut, varav det mest kända tidigare hette Statens Provningsanstalt. Ägare är regeringskansliet. Mycket tyngre blir det inte.

Varför platsen blev Västervik ser var och en som betraktar Transportstyrelsens karta över landets kontrollzoner. Det är en av de större vita fläckarna i södra Sverige.

– Vi har redan tillverkare som vill inleda testverksamhet i Västervik, berättar Martin Rantzer, VD för SICS East Sweden.

Flygplatsen har i dagsläget en 800 meter lång asfalterad bana. Kommunen ska inom kort förlänga banan till 1 200 meter. Den trafikeras av privat- och taxiflyg. Beroende på tidigare reguljärtrafik är den relativt välutrustad med inflygningshjälpmedel, torn, väntsal och andra utrymmen. Den är godkänd för trafik från Schengenländer.

– Det är redan idag en fungerande testplats. Vi räknar med att investera i sådant som hör provningsverksamheten till som kommunikationslänkar, transpondrar och radar, säger Martin.

Inom provningsområdet finns alla relevanta typer av terräng, inklusive öppet hav, med undantag från fjäll. Området är indelat i fyra sektorer, vilket betyder att parallella tester kan genomföras.

Tanken är att även farkoster och sensorer av olika typer ska finnas tillgängliga för uthyrning. Det behövs, eftersom aktörer utanför flygets område anmält sitt intresse. Till exempel vill två kommuners brandförsvar träna brandmän i användning av drönare. En annan intressent är naturbruksgymnasiet i Gamleby som planerar att införa drönarkunskap på schemat. Tekniken är högintressant för de gröna näringarna.

– Eftersom Västervik är en sommarstad, finns stor hotellkapacitet utanför säsong. Dessutom kan man tänka sig att ordna utbildning av förare för en bredare krets sommartid, säger Martin.

Projektet är i startskedet. Det blir en presentation för branschen i mars/april då även ett bokningssystem via Internet ska vara på plats. Men redan nu går det att genomföra provningar på Drone Center Sweden, den tredje anläggningen i sitt slag i världen och den första i norra Europa.