I fokus just nu

EACP

Vi är stolta och glada över att vara Nordens enda formaliserade kluster för flyg och rymd. Sedan september 2015 är vi är också medlemmar i European Aerospace Cluster Partnership (EACP), vilket verkligen placerar oss på den Europeiska flyg- och rymdklusterkartan.

EACP är en starkt samlande kraft för Europas flygande industrier, inte minst som kontaktyta mot EU i flyg- och rymdrelaterade frågor.

Medlemskapet i EACP ger oss möjlighet till ömsesidigt utbyte av kunskap och samarbeten på högsta internationella klusternivå. Genom EACP får vi tillgång till ett nätverk bestående av drygt 4 300 företag, 400 forskningsinstitut och mer än 125 administrativa organ, som på olika sätt är aktiva inom flyg och rymd. I dagsläget ingår 36 kluster från 14 europeiska länder i EACP.

EACP är en oerhört viktig bro ut mot övriga Europa. En fantastisk källa till branschkunskap och kontakter, för oss och framförallt – för alla våra medlemmar.

 

Aerospace Cluster Sweden kartlägger systemteknik 

Hur kan svenska regioner långsiktigt förstärka sina positioner inom området flygteknik? I en förstudie, under ledning av Swerea SICOMP, undersöks hur en stark konstellation med tydlig strategi ska se ut i syfte att öka regionernas samlade styrka. Området flygteknik är en stark nationell innovationsresurs tillsammans med regionernas teknikföretag, Science Parks, klusterbildningar och forskningsinstitut.

Förstudien har under första halvåret 2016 samlat aktörer i Östergötland och Västra Götaland, som ansvarat för att kartlägga olika områden. ACS ansvarar för systemteknik och undersöker bland annat hur vi bäst skapar grund för gemensamma finansieringsmöjligheter och identifierar aktörer och klargör dess olika roller.

Förstudien finansieras Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen (VGR), Region Östergötland (RÖ) samt Nulink, och målen vi strävar att uppnå är

  • Att identifiera innovationsmiljöer med koppling till smart specialisering
  • Inventering av pågående satsningar
  • Plan för utökad samverkan dels via EU program men även inom nationella program
  • Att identifiera konkreta teknikområden av intresse för vidareutveckling (fokus på att skapa nytta för mindre och medelstora företag)

Studien avslutas med en workshop den 16/6. För inbjudan klicka här.
För mer info om studien kontakta gärna Anna Rehncrona.

 

Diskuterar flyget och dess möjligheter och framtidsutmaningar

Näringsdepartementet påbörjade under 2015 ett arbete med att ta fram en svensk flygstrategi. Med anledning av det bjöd infrastrukturministern in flygbranschen, myndigheter och andra relevanta aktörer till gemensam diskussion.

Strategin berör områden som konkurrenskraft och sysselsättning, tillgänglighet, regelverk och flygsäkerhet, främjande av svensk teknik och lösningar, forskning, utveckling och innovationer, miljö- energi- och klimatfrågor, sociala villkor och flygplatsutveckling.

Aerospace Cluster Sweden har deltagit i två möten arrangerade av Näringsdepartementet, ett i november 2015 och ett i februari 2016 för att diskutera strategins innehåll. Efter båda dessa möten har skriftliga inspel skickats in för att göra ACS samlade klusterröst hörd.

ACS har framför allt lämnat inspel kring konkurrenskraft och sysselsättning, regelverk och flygsäkerhet, forskning, utveckling och innovationer utifrån ett perspektiv för SMF-företag.

Dokument:

Svensk Flygstrategi_synpunkter_ACS

Svensk Flygstrategi_kompl_synpunkter_ACS_160315